ČO je biorezonancia?

     

       Biorezonancia znamená alternatívny spôsob diagnostiky a súčastne harmonizácie zdravotného stavu organizmu. Je založená na tom, že ľudské telo ako celok, jeho orgány, tkanivá a bunky vysielajú do svojho okolia elektromagnetické vlny, vibrácie.

________________________________________________________________________________________________________

       Biorezonančný prístroj DIACOM dokáže v spolupráci so špičkovým počítačovým programom odhaliť rušiace elektromagnetické oscilácie zaznamenať a informáciu vložiť do programu.

       Ľudské telo vysiela rôzne elektromagnetické vlny, pričom bunky rôznych tkanív a orgánov majú svoje špecifické frekvencie. Pokiaľ telo ovplyvňujú rušivé elemety, je vystavené choroboplodným zárodkom, dlhodobému stresu a pod., môže dôjsť k poruche komunikácie na vnútrobunkovej a medzibunkovej úrovni. Dochádza k narušeniu autoregulačného systému, zníženiu imunity a vzniku ochorení. Každá choroba je vyvolaná poruchou informácie na medzibunkovej úrovni (bioinformácia), čo vyvolá zmenu bioinformačných frekvencií a tieto prístroj DIACOM lokalizuje.

       Všetky bunky v tele vysielajú slabé elektromagnetické signály, ktoré sa využívajú ako komunikačný prostriedok medzi bunkami. Ak je bunka zdravá jej signál harmonický a voľne rezonuje s ostatnými bunkami.  Ak nejaký patogén ( baktéria, vírus, parazit, toxín... ) napadne bunky, tak potom je signál deformovaný. Deformované signály vychádzajú z poškodených buniek a obsahujú harmonické i neharmonické kmitanie. Takzvaný molekulárno-absorbčný cyklus dokáže s pomocou biorezonančného prístroja oddeliť deformovanú časť signálu a uložiť ho.

ČO RIEŠIME POMOCOU BIOREZONANCIE:

       Biorezonančnou diagnostikou telo zoskenujeme, zistíme pôvodcu zdravotných problémov vo Vašom tele a následnou terapiou likvidujeme parazity, vírusy, plesne a tým zabránime patologickej zmene vo Vašom organizme. Ďalšou terapiou posilňujeme vlastné obranné a regulačné mechanizmy v organizme a tým urýchlime ozdravný proces na poškodenom orgáne.

Je biorezonančná terapia účinná? 

       Účinky a výsledky biorezonančnej metódy v praxi sú vynikajúce. Terapia je veľmi jednoduchá, v porovnaní s inými metódami nezaťažuje klienta, je rýchla, bezbolesná a hlavne na jednom mieste. Vyšetrenie doporučujeme aj ako preventívnu metódu v starostlivosti o Vaše zdravie.

Diagnostické možnosti

       Skenovanie tela pomocou prístroja DIACOM nám umožňuje analyzovať zdravotný problém z niekoľkých hľadísk: pomocou grafov, vizuálnej diagnostiky, entropnej analýzy, nelineárnej analýzy. Analyzuje sa nielen orgán ako celok, ale aj jednotlivé ložiská v každom orgáne a typ súvislostí medzi nimi. Hodnovernosť výsledku zisťujeme z piatich hľadísk a zaručujeme tým, že je presnejšie stanovená záťaž v organizme. Prístrojom je možné stanovovať počiatočné štádia vývoja patologických procesov už v rannom štádiu vzniku ochorenia alebo poškodenia Vášho organizmu.

Terapeutické možnosti

METATERAPIA

       Po analýze Vášho celkového zdravotného stavu je možné urobiť tzv. Metaterapiu, pri ktorej sa obracajú patologické signály na fyziologické (do chorého orgánu sa dodá elektromagnetický signál takej frekvencie, ktorá rozkmitá postihnuté bunky frekvenciou zodpovedajúcou kmitaniu zdravých buniek). Metaterapia tak napomáha optimalizovať energetický potenciál buniek a uvádzať ľudský organizmus do optimálnej bioenergetickej rovnováhy.

 

NÍZKOFREKVENČNÁ TERAPIA

       Nízkofrekvenčná terapia alebo KVČ- terapia je pomerne mladá metóda pôsobenia na organizmus človeka, ale jej výsledky ohromujú. Metóda je efektívna nielen v ranných fázach ochorenia, ale aj pri chronických stavoch a v priebehu rehabilitácie. Použitie frekvencie za účelom korekcie parazitov, vírusov a plesní               v postihnutých orgánoch v organizme človeka viedlo až k vývoju úplne nového spôsobu liečenia KVČ-terapiou. V súčasnej dobe je už dobre známe a v praxi zavedené, že najvyššia účinnosť KVČ- terapie je závislá na dlžke a  parametroch modulujúcich signálov a úrovňou emitovaného výkonu.